Jak i co ile wykonać próby ciśnieniowe węży hydrantowych?

Próba ciśnieniowa jest jednym z punktów w przeglądzie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podobnie jak same hydranty tak i zainstalowane w nich węże muszą być poddane specjalistycznej procedurze sprawdzającej ich stan według norm, które wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych – dlaczego się je przeprowadza?

Według norm: EN 671-1 oraz EN 671-2 każdy wąż hydrantowy musi przejść specjalne badanie (próbę ciśnieniową). Przeprowadzony przegląd pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzenia węża w czasie pracy, co jest szczególnie ważne w czasie pożaru lub innego nagłego wypadku. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych polegają na zmierzeniu wytrzymałości węża na maksymalne ciśnienie robocze.

Badanie węży hydrantowych polega na tym, że sprawdzany odcinek napełniany jest cieczą roboczą, która jest następnie sprężana, aż do momentu, w którym osiągnięte zostaje wymagane ciśnienie (1,2 MPa). Nie jest to jednak koniec testu – oprócz samej próby należy przeprowadzić również kontrolę szczelności węża. Na szczególną uwagę podczas badania zasługują takie miejsca jak m.in. styki, które są bardzo podatne na uszkodzenia.

Badanie węży hydrantowych – co ile?

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat. Wynika to bezpośrednio z zasad dotyczących bezpieczeństwa, które są określone prawnie. Takie badanie węży ciśnieniowych powinno odbyć się również w przypadku, gdy w czasie okresowego przeglądu instalacji hydrantowych występuje podejrzenie o uszkodzeniu odcinka wężowego.

Co ważne – węże hydrantowe mogą być dopuszczone do użytku tylko wtedy, gdy próba ciśnieniowa zostanie zaliczona na maksymalnych wartościach ciśnienia roboczego. Nawet najmniejsza usterka sprawia, że test nie może być zaliczony. W przypadku wykrycia wszelkiego rodzaju odkształceń czy drobnych przecieków badanie ciśnieniowe węży hydrantowych powinno zostać ponowione zaraz po usunięciu usterki.

Próby ciśnieniowe – narzędzia

Próba ciśnieniowa węży hydrantowych musi być przeprowadzona przez wykwalifikowane osoby i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. W skład zestawu pomiarowego i pomocniczego wchodzą takie sprzęty jak m.in.:

 • pompa ręczna z manometrem,
 • węże tłoczne,
 • kolektory,
 • zawory odcinające,
 • łączniki pożarnicze.

Protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych

Węże hydrantowe, które zostają dopuszczone do użytku, powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich pełną sprawność i idealny stan techniczny. Takim zaświadczeniem jest protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych, który wystawiany jest przez konserwatora po każdym tego typu badaniu.

 • Protokół próby ciśnieniowej musi zawierać takie informacje jak:
 • datę wykonania badania,
 • nazwę obiektu, na którym zamontowane zostały węże,
 • metodę wykonania badania,
 • uwagi/wnioski konserwatora,
 • zalecaną datę następnej próby ciśnieniowej.

Co ważne – protokół jest dokumentem obowiązkowym i powinien być dostarczony właścicielowi obiektu, a w przypadku kontroli musi być okazany Państwowej Straży Pożarnej oraz firmom ubezpieczeniowym.