Kto może prowadzić szkolenia z pierwszej pomocy

Kurs z udzielania pierwszej pomocy to doskonała okazja do nabycia niezbędnych umiejętności, które niejednokrotnie mogą uratować czyjeś życie. Dzisiejszy artykuł skupia się jednak nie na samym przebiegu szkolenia, ale na tym, kto może je prowadzić. Temat ten bowiem od wielu lat budzi wiele kontrowersji, dlatego też warto rozpatrzyć go od strony prawnej.

Kto może prowadzić zajęcia z udzielania pierwszej pomocy? Poznaj obowiązujące rozporządzenie i dowiedz się najważniejszych informacji o realizacji tego rodzaju kursu.

Prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy od strony prawnej

Odpowiedź na pytanie, kto może prowadzić kurs z pierwszej pomocy, znajdziemy przede wszystkim w Ustawie z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z art.8 ww. aktu prawnego, zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być przeprowadzane w obecności:

  • lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; do takowych osób zaliczają się specjaliści z takich dziedzin jak: anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, neurologia (bądź osoby, które ukończyły 2 rok specjalizacji z jednej z ww. dziedzin i kontynuujący daną specjalizację na studiach medycznych); lekarzem systemu są również te osoby, które w ramach specjalizacji mają zaliczony moduł z dziedziny chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych bądź pediatrii,
  • pielęgniarek systemu PRM; do takowych osób zaliczyć można specjalistę z takich dziedzin jak: pielęgniarstwo anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, kardiologia, pediatria, pielęgniarstwo ratunkowe; pielęgniarką systemu są również osoby po kursie kwalifikacyjnym (w jednym z wyżej opisanych dziedzin), a także te, które posiadają 3-letnie doświadczenie w pracy we wskazanych oddziałach, pogotowiu ratunkowym bądź na izbie przyjęć,
  • ratowników medycznych.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przez nauczycieli

Pozostając w temacie Ustawy, warto doprecyzować, że w przepisach został zawarty również zapis, z którego wynika, że edukacyjne zajęcia z pierwszej pomocy mogą być realizowane również przez nauczycieli, którzy posiedli do tego odpowiednią wiedzę, a także umiejętności praktyczne – wynika to bezpośrednio z art.8 pkt 4 Ustawy.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy a prowadzenie szkolenia

Zgodnie z powyższymi zapisami Ustawy, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, może być prowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe – lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, a także odpowiednio przygotowany ku temu pedagog.

W tym miejscu warto jednak pochylić się nad kwestią Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Jest to bowiem szkolenie, które ma na celu przyswojenie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin, otrzymują tytuł ratownika.

Kto więc może szkolić z pierwszej pomocy, a kto nie?

Trzymając się jedynie przepisów prawnych, a konkretniej art. 8 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, osoby po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, nie powinny prowadzić szkoleń. W tym miejscu pojawiają się pewne kontrowersje.

Po pierwsze – ratownikami KPP są często strażacy (zarówno OSP, jak i PSP), a więc osoby o ogromnym doświadczeniu i wiedzy w działaniach ratowniczych, które mogliby bez problemu wykorzystać do prowadzenia dydaktyki o udzielaniu pierwszej pomocy.

Po drugie – sam kurs KPP jest regulowany prawnie, przez co jest formalnym potwierdzeniem posiadania wiedzy oraz umiejętności dotyczących pierwszej pomocy.

Po trzecie – analizując bliżej art. 8 omawianej Ustawy, należy zatrzymać się na chwilę przy terminie „zajęć edukacyjnych„, który na ten moment nie posiada oficjalnej, ustawowej definicji – ta niegdyś funkcjonowała i dotyczyła jedynie zajęć w systemie oświaty.

Można więc dojść do wniosku, że wymogi prawne opisane w artykule 8. Ustawy, dotyczą jedynie systemu oświaty, a nie samych szkoleń i kursów z pierwszej pomocy, które prowadzone są w innych miejscach niż np. w szkołach.

Instruktor pierwszej pomocy – słowo na koniec

Wedle obowiązującego prawa jedynymi osobami, które mogą przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy, są lekarze oraz pielęgniarki systemu, a także ratownicy medyczni. Omawiany jednak akt prawny zawiera pojęcie „zajęć edukacyjnych”, którego nie można jednoznacznie odebrać i przypisać do zewnętrznych szkoleń (poza strukturą oświaty), co z kolei otwiera furtkę dla osób po ukończonym kursie KPP.

O tym, kto może nauczać pierwszej pomocy na szkoleniu, powinien zdecydować zleceniodawca usługi – czy wybierze osobę z wykształceniem medycznym, czy też osobę, która ma jedynie ukończony kurs potwierdzający jej umiejętności i wiedzę teoretyczną z zakresu PP.