Kontrola hydrant贸w wewn臋trznych / zewn臋trznych Kielce, Warszawa, Wroc艂aw, Pozna艅, Bia艂ystok, Krak贸w

Kontrola hydrant贸w wewn臋trznych / zewn臋trznych

Przegl膮d hydrant贸w zewn臋trznych

Wed艂ug rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpo偶arowego zaopatrzenia w wod臋 oraz dr贸g po偶arowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) konieczne jest wykonywanie przegl膮du hydrant贸w zewn臋trznych co najmniej raz w roku. Ka偶da taka us艂uga musi by膰 udokumentowana protoko艂em przegl膮du hydrant贸w zewn臋trznych.

Hydranty zewn臋trzne s膮 wa偶nymi urz膮dzeniami zabezpieczaj膮cymi obiekt. To one s膮 g艂贸wnym 藕r贸d艂em wody do zasilania woz贸w stra偶ackich podczas akcji ga艣niczych. Dlatego tak wa偶ne jest, aby by艂y sprawne i w razie nag艂ej konieczno艣ci 鈥 gotowe do u偶ycia.

Przegl膮dy hydrant贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych

Ich prawid艂owe dzia艂anie mo偶na sprawdzi膰, wykonuj膮c regularn膮 konserwacj臋 hydrant贸w. Zadanie to nie nale偶y do naj艂atwiejszych 鈥 dlatego zach臋camy do skontaktowania si臋 z nasz膮 firm膮, specjalizuj膮c膮 si臋 mi臋dzy innymi w wykonywaniu przegl膮d贸w hydrant贸w (zgodnie z podstaw膮 prawn膮).

Przegl膮d hydrant贸w wewn臋trznych

Zapis dotycz膮cy konieczno艣ci wykonywania przegl膮d贸w hydrant贸w wewn臋trznych przynajmniej raz w roku (cz臋艣ciej, je偶eli zaleca to producent) znajduje si臋 w rozporz膮dzeniu Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpo偶arowej budynk贸w, innych obiekt贸w budowlanych i teren贸w (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Wyr贸偶nia si臋 nast臋puj膮ce rodzaje punkt贸w poboru wody do cel贸w przeciwpo偶arowych, stosowanych wewn膮trz budynk贸w:

  • hydrant wewn臋trzny z w臋偶em p贸艂sztywnym o nominalnej 艣rednicy w臋偶a 25 milimetr贸w i 33 milimetry,
  • hydrant wewn臋trzny z w臋偶em p艂asko sk艂adanym o nominalnej 艣rednicy w臋偶a 52 milimetry.

Szczeg贸艂owe wymagania dotycz膮ce tych urz膮dze艅 okre艣laj膮 Polskie Normy.

Konserwacja hydrant贸w 鈥 jak wygl膮da przegl膮d w praktyce

Podczas badania hydrant贸w wewn臋trznych musimy wykona膰 szereg dzia艂a艅. W pierwszej kolejno艣ci sprawdzamy lokalizacj臋 urz膮dze艅:

  • czy s膮 zamontowane w odpowiednim miejscu,
  • czy pozostawiony jest do nich odpowiedni dost臋p.

Kolejnym krokiem podczas kontroli hydrant贸w jest weryfikacja czytelno艣ci instrukcji i odpowiedniego oznakowania.

Wykonuj膮c badanie hydrant贸w, sprawdzamy tak偶e ich mocowanie do 艣ciany, a w kolejnych etapach analizujemy samo dzia艂anie hydrantu 鈥 odpowiedni wyp艂yw wody oraz sprawno艣膰 w臋偶a. W trakcie procesu kontrola hydrant贸w weryfikujemy prawid艂owy obr贸t b臋bna oraz skuteczne dzia艂anie zaworu.

Konserwacja hydrant贸w wykonywana przez naszych specjalist贸w obejmuje tak偶e kontrol臋 ruroci膮g贸w oraz skrzynki hydrantowej. Zbadany hydrant zostaje przez nas odpowiednio oznakowany (dat膮 wykonania i terminem kolejnego przegl膮du). Ca艂y proces dokumentujemy 鈥 podczas dzia艂a艅 na bie偶膮co spisujemy protok贸艂 przegl膮du hydrant贸w wewn臋trznych oraz zewn臋trznych.

W czasie wykonywania pomiaru wydajno艣ci hydrant贸w sprawdzane s膮 tak偶e w臋偶e b臋d膮ce ich wyposa偶eniem. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e przynajmniej raz na pi臋膰 lat obowi膮zkowe jest wykonanie szczeg贸艂owego przegl膮du w臋偶y. Taka kontrola polega na poddaniu ich pr贸bie ci艣nieniowej na maksymalne ci艣nienie robocze (podane w Polskiej Normie dotycz膮cej konserwacji hydrant贸w wewn臋trznych). Takie dzia艂anie r贸wnie偶 musi zosta膰 udokumentowane odpowiednim protoko艂em.

Hydranty zewn臋trzne 鈥 przegl膮d

Nieco inaczej wygl膮da przegl膮d hydrantu zewn臋trznego. W pierwszej kolejno艣ci sprawdzamy odpowiednie oznakowanie. Kolejne kroki to p艂ukanie stojaka hydrantowego, pomiar ci艣nienia hydrostatycznego oraz ci艣nienia hydrodynamicznego. Na koniec odwadniamy studzienk臋 hydrantu zewn臋trznego. Ca艂y proces przegl膮du hydrantu dokumentujemy, a po wykonaniu us艂ugi sporz膮dzamy odpowiedni protok贸艂.

Przegl膮d hydrant贸w 鈥 skontaktuj si臋 z nami

Zach臋camy do skontaktowania si臋 z nasz膮 firm膮 w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania pomiaru wydajno艣ci hydrant贸w. Nasze us艂ugi cechuj膮 si臋 najwy偶sz膮 jako艣ci膮 oraz dok艂adno艣ci膮 wykonania. Przekonaj si臋, 偶e w kwestii przegl膮du hydrant贸w mo偶esz nam zaufa膰.

Przegl膮dy hydrant贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych w ca艂ej Polsce

Przegl膮dy hydrant贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych 鈥 偶adna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby pozna膰 wi臋cej szczeg贸艂贸w.

Przegl膮dy hydrant贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych przeprowadzamy w ca艂ej Polsce, mi臋dzy innymi w Warszawie, Kielcach, Wroc艂awiu, Poznaniu, Bia艂ymstoku czy Krakowie.