Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Praktyczne szkolenia PPOŻ (przeciwpożarowe)

Realizowane przez nas praktyczne szkolenia przeciwpożarowe przeznaczone są przede wszystkim dla osób zajmujących się zwalczaniem pożarów i przeprowadzaniem ewakuacji. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej zawsze poprzedzone są zajęciami teoretycznymi, w czasie których uczestnicy zapoznają się z aspektami profilaktyki przeciwpożarowej. Mają także możliwość skonfrontowania teorii z praktyką.

Strażacy prowadzący szkolenia przeciwpożarowe, dzięki doświadczeniu zdobytemu w realnych akcjach gaśniczych, przekazującą wiedzę w interesujący i przystępny sposób.

Wybierając nasze szkolenie PPOŻ, możesz mieć pewność, że zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat tego, jak zachować się podczas rzeczywistych zagrożeń. Nasza oferta praktycznych szkoleń PPOŻ składa się z kilku ćwiczeń pozwalających na realne podniesienie świadomości przy zwalczaniu pożarów i prowadzeniu ewakuacji.

Praktyczne szkolenia PPOŻ — ćwiczenia z gaszenia

Pod czujnym okiem instruktora każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość użycia wszystkich typów gaśnic. Ugaszenie pożaru gaśnicami mgłowymi, śniegowymi, pianowymi, proszkowymi oraz urządzeniami gaśniczymi do elektroniki pozwoli zobaczyć, w jaki sposób uruchamia się poszczególne urządzenia i zrozumieć różnicę w skuteczności ich działania.

W drugiej części treningu używane są koce gaśnicze, które — dzięki prostocie użycia oraz wysokiej skuteczności gaszenia pożaru w pewnych sytuacjach — są alternatywą dla gaśnic.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe odbywają się przy wykorzystaniu trenażera ogniowego, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla uczestników oraz środowiska.

Pokaz wyrzutu oleju

Zobaczysz, jak niebezpieczne może okazać się zastosowanie wody do gaszenia palącego się oleju kuchennego. Wyrzut oleju podczas nieumiejętnego gaszenia może spowodować oparzenia u gaszącego oraz gwałtowny rozwój pożaru w pomieszczeniu. W trakcie ćwiczenia prezentowane są także bezpieczne sposoby zwalczania pożarów w urządzeniach kuchennych.

Hydranty wewnętrzne

Praktyczne szkolenia PPOŻ to możliwość zobaczenia, jak na odpowiednio przygotowanym stanowisku działa hydrant wewnętrzny. Zajęcia odbywają się przy użyciu hydrantów z wężami 25 i 52. W czasie kursu omawiamy techniki operowania prądem gaśniczym, a także przeprowadzamy instruktaż z obsługi urządzenia. Ćwiczenie organizowane jest w taki sposób, aby każdy uczestnik miał możliwość rozwinięcia hydrantu i ugaszenia pożaru samodzielnie oraz we współpracy (w zespole dwuosobowym).

Komora dymowa

Ćwiczenie w komorze dymowej ma na celu przedstawienie warunków przypominających te, które występują w czasie prawdziwych pożarów. Pierwszym zadaniem dla uczestników praktycznego szkolenia PPOŻ jest przeniesienie przez zadymioną komorę dymową manekina, który pozoruje osobę poszkodowaną. Silne zadymienie w komorze w znaczny sposób utrudnia działania. Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik szkolenia ma za zadanie odnaleźć gaśnicę w zadymionym korytarzu, a następnie bezpiecznie ją wynieść.

Pożar butli z gazem

To ćwiczenie wykonywane podczas praktycznego szkolenia PPOŻ ma na celu pokazanie prawidłowego postępowania przy palącym się gazie, który wydobywa się z zaworu uszkodzonej butli. Umiejętność poradzenia sobie z tą trudną i niecodzienną sytuacją wymaga praktycznych umiejętności, które przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń.

Wybuch zbiornika ciśnieniowego

Demonstrujemy zjawisko rozerwania zbiornika ciśnieniowego w wyniku poddania go działaniu wysokiej temperatury. Omawiamy również zagrożenia mogące wystąpić przy innego rodzaju zbiornikach znajdujących się pod ciśnieniem.

Palący się człowiek

Ćwiczenie ma na celu ugaszenie palącego się człowieka przy użyciu gaśnic oraz koca gaśniczego. To zadanie jest zdecydowanie jednym z najtrudniejszych, jakie mają do wykonania uczestnicy naszych praktycznych szkoleń PPOŻ.

Wybuch pyłów

Pokazujemy, jak niebezpieczne mogą być pyły. Nawet artykuły codziennego użytku, takie jak mąka ziemniaczana, mogą okazać się śmiertelnie niebezpiecznie i w pewnych warunkach wybuchać, czyli ulegać reakcji spalania wraz ze wzrostem ciśnienia. W trakcie ćwiczenia omawiamy również, jak prawidłowo postępować przy usuwaniu nagromadzonych pyłów oraz jakie zabezpieczenia musimy stosować przy obchodzeniu się z nimi.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe w całej Polsce

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzamy w całej Polsce — żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.

Prowadzone przez nas praktyczne szkolenia z ochrony przeciwpożarowej przeprowadzamy w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku czy Krakowie.