Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru

Zespół Firedom realizuje profesjonalne usługi dotyczące serwisu wszystkich urządzeń ppoż (między innymi przeglądy SSP, czyli systemu sygnalizacji pożaru).

Przeglądy systemu sygnalizacji pożaru mogą być realizowane jako cykliczna usługa (zgodna z określonymi prawnie wymogami) lub w formie stałej opieki serwisowej.

W przypadku nawiązania długotrwałej współpracy wykonujemy regularną konserwację systemu sygnalizacji pożarowej, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Przekonaj się, że warto zostać naszym Klientem. Już dziś skontaktuj się z nami w celu poznania cennika przeglądu systemu sygnalizacji pożaru.

Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej — czym jest SSP

System sygnalizacji pożaru (czasem określany również jako system ppoż) służy do wykrywania pożaru i uruchamiania alarmu, a także przekazywania sygnału o pożarze do odpowiedniej dla danej lokalizacji jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) system sygnalizacji pożaru należy do grupy urządzeń przeciwpożarowych, wśród których wyróżnia się:

  • urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

System ppoż powinien być instalowany we wszystkich miejscach określonych wyżej wymienionym rozporządzeniem. Wielu właścicieli obiektów decyduje się jednak na zamontowanie go, nawet jeżeli nie jest to obowiązkowe. Powodem jest między innymi chęć zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obiektu lub takie zalecenie ze strony ubezpieczyciela budynku.

Jeśli masz do czynienia z systemem ppoż, musisz pamiętać o jego regularnej konserwacji. System sygnalizacji pożaru to nasza specjalność — skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszych usług.

Przegląd instalacji ppoż — jak często należy wykonywać

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, w tym system sygnalizacji pożaru, wymagają przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych w okresach ustalonych przez producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku).

Firedom na co dzień zajmuje się kompleksowym przeglądem systemu sygnalizacji pożaru. Nasze usługi obejmują także regularne konserwacje systemu ppoż.

Przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru

Protokół przeglądu systemu sygnalizacji pożaru — jak wyglądają nasze usługi

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu przeglądu i serwisu urządzeń przeciwpożarowych, w tym przeglądy systemu sygnalizacji pożaru.
Nasz zespół ma odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do tego, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa realizować powierzone zadania.
W ramach przeglądu instalacji ppoż:

  • weryfikujemy poprawność działania oraz dopasowanie do potrzeb i charakterystyki obiektu;
  • analizujemy stan techniczny centrali systemu sygnalizacji pożaru;
  • kontrolujemy punkty dozorowe;
  • sprawdzamy stan czystości czujek pożarowych;
  • weryfikujemy sprawność każdego elementu (badamy, czy cały system działa prawidłowo);
  • kontrolujemy zasilanie, sprawność akumulatorów, reakcje centrali systemu sygnalizacji pożaru, stan bezpieczników.

Po wykonaniu całej procedury, sporządzamy protokół przeglądu systemu sygnalizacji pożaru i wpisujemy przegląd do książki eksploatacji systemu.
Świadczymy także przeglądy pozostałych urządzeń ppoż (na przykład systemów oddymiania i wykrywania gazów, gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu).

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań — zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru w całej Polsce

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru — żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru przeprowadzamy w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku czy Krakowie.