Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Co najmniej raz w roku konieczne jest wykonanie technicznego przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu przez osoby z odpowiednimi do tego uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatacji i napraw instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Zapraszamy do współpracy wszystkich właścicieli i zarządców obiektów, którzy szukają rzetelnych wykonawców zajmujących się badaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Pracowników naszego zespołu cechują odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie do skutecznego i bezpiecznego realizowania usług z zakresu przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w wybranych obiektach.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu — przegląd

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to urządzenie ppoż, którego zadaniem jest odłączenie dopływu prądu do urządzeń w celu zapobiegnięcia pożaru lub ograniczenia jego skutków. Jego działanie powinno obejmować wszystkie urządzenia, z wyłączeniem tych, które zasilają instalację, i sprzęt potrzebny w przypadku wystąpienia pożaru. Są to między innymi wentylacja pożarowa, windy oraz pompy pożarowe.

Sprawnie działający przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest gwarancją bezpieczeństwa wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Dlatego tak istotne są regularne przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz dokładne spisanie protokołu przeglądu głównego wyłącznika prądu.

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przegląd — podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) w instalacjach elektrycznych, należy stosować:

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. (§ 183 ust. 2).

Ważne jest, aby przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajdował się w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza. Należy także pamiętać o odpowiednim oznakowaniu takiego urządzenia.

Tym zajmują się nasi pracownicy. Usługi Firedom obejmują nie tylko szczegółowe badanie wyłącznika przeciwpożarowego, ale także (zgodny z podstawą prawną) przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Badanie wyłącznika przeciwpożarowego

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu — podobnie jak przegląd innych urządzeń przeciwpożarowych — musi być wykonywany co najmniej raz w roku, zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas badania głównego wyłącznika prądu sprawdzane są:

  • funkcjonowanie (poprawne uruchomienie) wyłącznika ppoż,
  • właściwe umiejscowienie i oznakowanie urządzenia,
  • stan techniczny,
  • zasilanie urządzeń, które powinny zostać potrzymane (sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części).

Po wykonaniu przeglądu technicznego należy spisać protokół przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Dokument ten zawiera między innymi informację o rozmieszczeniu przycisków sterujących, umiejscowieniu rozdzielni, a także dane na temat stanu i funkcjonowania wyłącznika przeciwpożarowego oraz jego odpowiedniego oznakowania.

Badanie głównego wyłącznika prądu — nadzór nad obiektem

W ramach naszej działalności wykonujemy regularne badania i przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu. Świadczymy także stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym.

Nasze usługi obejmują również okresową kontrolę i konserwację wszystkich urządzeń ppoż; prowadzimy niezbędną dokumentację oraz obejmujemy nadzorem bezpieczeństwo użytkowników budynku. Realizujemy to za sprawą szkoleń i przeprowadzanych audytów.

Szczegółowe informacje na temat kompleksowego przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajdują się w zakładce stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym.

W razie dodatkowych pytań odnoszących się do wykonywanych przez nas przeglądów przeciwpożarowych wyłączników prądu — zapraszamy do kontaktu.

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu w całej Polsce

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu przeprowadzamy w całej Polsce — żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu  przeprowadzamy w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku czy Krakowie.