Szkolenia BHP wstępne Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Szkolenia BHP wstępne

Instruktarz ogólny szkoleń wstępnych BHP mogą realizować pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoby wykonujące w swoim zakładzie pracy zadania tej służby. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez wyznaczoną przez pracodawcę osobę, która kieruje pracownikami, lub pracodawcę, jeżeli osoby te mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Wstępne szkolenie BHP — kto może prowadzić

Każda nowozatrudniona osoba na określonym stanowisku pracy musi zostać przeszkolona z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne BHP pracownika dostosowane do obejmowanego stanowiska pracy jest realizowane w formie jednego z dwóch wymienionych niżej instruktaży:

  • ogólne szkolenie wstępne pracownika (instruktaż ogólny),
  • szkolenie BHP wstępne pracownika na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenie wstępne BHP pracownika

Każda nowozatrudniona osoba musi zostać przeszkolona z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne, dostosowane do obejmowanego stanowiska pracy, jest realizowane w formie instruktażu:

  • Szkolenie wstępne ogólne, czyli instruktaż ogólny.
  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, czyli instruktaż stanowiskowy.
Szkolenia BHP wstępne

Szkolenie wstępne BHP — instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny szkolenia BHP wstępnego powinny ukończyć:

  • nowozatrudnione osoby, jeszcze przed rozpoczęciem pracy;
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką;
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Podczas tej części szkolenia BHP wstępnego uczestnicy zapoznają się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi między innymi w Kodeksie pracy i regulaminie. W ramach zajęć omawiane są także zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

Wstępne szkolenie BHP — instruktaż stanowiskowy

Kolejny etap wstępnego szkolenia BHP to instruktaż stanowiskowy, który musi odbyć każda osoba, która:

  • została zatrudniona na stanowisku robotniczym lub innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • została przeniesiona na stanowisko opisane powyżej;
  • jest uczniem lub studentem odbywającym praktykę.

Wstępne szkolenie BHP powinno zostać ukończone przed objęciem określonego stanowiska. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik zmienia pracodawcę, ale pozostaje na tym samym stanowisku. Jeżeli przerwa w wykonywaniu obowiązków nie trwała dłużej niż 30 dni, to nie ma konieczności uczestniczenia po raz kolejny we wstępnym szkoleniu BHP.

BHP szkolenie wstępne — szkolimy w całej Polsce

Szkolenia BHP wstępne (ale także i okresowe) przeprowadzane są przez Firedom w całej Polsce. Nasi wykwalifikowani pracownicy mają wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą z przyjemnością, w nieskomplikowany i przystępny sposób, przekażą wszystkim uczestnikom obecnym na szkoleniu BHP wstępnym.

Jeśli jesteś mieszkańcem Warszawy, Krakowa, Kielc, Wrocławia, Poznania czy Białegostoku, już dziś skontaktuj się z nami w celu zarezerwowania terminu szkolenia wstępnego BHP.