Audyt PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej) Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Ekspertyzy PPOŻ

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej (ekspertyza PPOŻ) jest dokumentem, który umożliwia zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań stawianych przez przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza PPOŻ powinna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Zwyczajowo Ekspertyzy opracowuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej za bezpieczeństwo pożarowe w budynku odpowiada jego właściciel, zarządca lub użytkownik. W ramach współpracy oferujemy kompleksowe, zgodne z obowiązującym prawem, opracowanie dokumentu oraz fachowe doradztwo z zakresu PPOŻ.

Kiedy wymagana jest ekspertyza PPOŻ budynku?

Sporządzenie ekspertyzy PPOŻ jest konieczne w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku, w którym warunki techniczne (określone obowiązującym prawem) nie są możliwe do spełnienia, a także w innych sytuacjach gdzie konieczne jest dostosowanie do aktualnych wymagań techniczno-budowlanych. Do takich sytuacji można zaliczyć m.in. adaptację mieszkania na biuro lub przedszkole.

Sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej jest również konieczne gdy budynek uznawany jest za zagrażający życiu lub zdrowiu mieszkańców/osób użytkujących obiekt.

Ekspertyza PPOŻ podstawa prawna

W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku obiekt należy dostosować do obowiązujących warunków techniczno-budowlanych. Może się jednak zdarzyć, że dostosowanie poszczególnych elementów byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. W takiej sytuacji rzeczoznawca budowlany oraz rzeczoznawcza ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą wystąpić do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z ekspertyzą techniczną. Na tej podstawie inwestor otrzyma zgodę (lub brak zgody) na adaptację obiektu. Komendant Wojewódzki może także określić warunki dotyczące wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu uzyskania zgody, inne niż określone w przepisach.

Podstawą prawną jest w tym przypadku rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem uznanym za zagrażający życiu ludzi, precyzyjne wytyczne znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, powodujące, że budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi są:

  1. szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
  2. długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
  3. występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
    • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
    • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
  4. nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
  5. niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określony;
  6. brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Ile kosztuje ekspertyza PPOŻ?

Ile kosztuje opracowanie ekspertyzy PPOŻ? To zależy. Warto wiedzieć, że nie jest to stawka stała. Dlaczego takie rozwiązanie? Koszt ekspertyzy PPOŻ uzależniony jest przede wszystkim od wielkości budynku, ale także od jego przeznaczenia oraz stopnia skomplikowania. Bez konkretnych informacji nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile wyniesie opracowanie profesjonalnej ekspertyzy PPOŻ – jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Precyzyjną wycenę przygotowujemy na bazie informacji otrzymanych od klienta. Dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów, wymagających opracowania dokumentacji. Po przeanalizowaniu potrzeb przygotujemy indywidualnie dopasowaną ofertę. Od siebie możemy zaoferować pełen profesjonalizm w czasie przygotowywania oferty oraz bardzo konkurencyjne ceny. Staramy się, aby z naszych usług mógł skorzystać każdy, a stawka za opracowanie ekspertyz przeciwpożarowych była przyjazna portfelowi.

Ile trwa ekspertyza PPOŻ?

Kolejnym pytaniem, które zadają sobie klienci przymierzający się do skorzystania z naszych usług, jest to, ile trwa opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej, a także jej uzgodnienie. W tym miejscu musimy powtórzyć sytuację dotyczącą ceny – wszystko zależy od tego, z jak skomplikowanym budynkiem mamy do czynienia. Co więcej, ważne jest również to, jakimi materiałami dysponuje inwestor, a także, z jakim obłożeniem mierzy się aktualnie właściwa Komenda Wojewódzka PSP. Zgodnie z przepisami na wydanie Postanowienia ma ona 30 dni (z tym że czas może wydłużyć się do 60 dni).

Ekspertyza PPOŻ w całej Polsce

Ekspertyza PPOŻ w całej Polsce – tylko z FIREDOM. Nasza firma jest bardzo elastyczna i dostosowana do klientów z całego kraju. Nieważne, czy jest to Dolny Śląsk, Pomorze czy Wielkopolska. Szeroki zasięg działania sprawia, że śpimy spokojniej – bo wiemy, że dzięki naszym usługom każda osoba może poczuć się bezpieczniej – nawet na drugim końcu Polski. Żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.

Ekspertyza przeciwpożarowa –Poznań, Kielce, Białystok i nie tylko

Gdzie możemy opracować eskpertyzę PPOŻ? Wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Jesteśmy obecni w każdym województwie – zaczynając od Opolszczyzny, a kończąc na Podlasiu. Jesteśmy w ciągłej gotowości do pracy niezależnie od tego, do jakiej miejscowości się udajemy. Jak już wspomnieliśmy, ekspertyzy PPOŻ opracowujemy w całej Polsce. FIREDOM obecne jest we wszystkich większych miastach takich jak m.in. Warszawa, Wrocław, Kielce, Kraków, Białystok czy Poznań. Już dziś serdecznie zachęcamy do kontaktu w celu poznania wszystkich lokacji – oferujemy profesjonalne usługi z zakresu PPOŻ również w mniejszych miejscowościach.