Plany ewakuacyjne budynku w razie po偶aru Kielce, Warszawa, Wroc艂aw, Pozna艅, Bia艂ystok, Krak贸w

Plany ewakuacyjne budynku w razie po偶aru

Konieczno艣膰 opracowania plan贸w ewakuacyjnych wynika z rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Wed艂ug dokumentu w艂a艣ciciele, zarz膮dcy lub u偶ytkownicy obiekt贸w maj膮 obowi膮zek zapewnienia i wdro偶enia skutecznej ochrony PPO呕. Dotyczy to obiekt贸w, kt贸rych kubatura przekracza 1000 m3聽(1500 m3聽dla budynk贸w inwentarskich). Plany ewakuacyjne s膮 szczeg贸lnie wa偶ne w przypadku publicznych i niepublicznych szk贸艂 czy plac贸wek, a tak偶e muze贸w 鈥 co wynika z odr臋bnych przepis贸w prawnych.

W ramach oferowanych przez nas us艂ug kompleksowo opracowujemy plany ewakuacyjne. Zapraszamy do wsp贸艂pracy 鈥 gwarantujemy rzetelne i indywidualne podej艣cie do ka偶dego obiektu.

Plan ewakuacji obiektu 鈥 co to jest

Plany ewakuacyjne to plansze, na kt贸rych rozmieszczony jest dok艂adnie opisany i czytelny spos贸b ewakuacji z danego obiektu. Stosuje si臋 je, aby pokaza膰 wszystkie drogi ewakuacyjne z budynku oraz inne elementy potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, w tym miejsca zbi贸rek, lokalizacj臋 sprz臋tu ga艣niczego, a tak偶e wyj艣cia ewakuacyjne. Plan ewakuacji jest obowi膮zkowym za艂膮cznikiem do instrukcji bezpiecze艅stwa po偶arowego.

Plan ewakuacji budynku 鈥 co powinien zawiera膰

Plan ewakuacji obiektu jest jednym z element贸w Instrukcji Bezpiecze艅stwa Po偶arowego. Szczeg贸艂owo okre艣la to rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpo偶arowej budynk贸w, innych obiekt贸w budowlanych i teren贸w (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zgodnie z dokumentem instrukcja powinna zawiera膰 plany budynk贸w zawieraj膮ce oznaczenia:

  • miejsc usytuowania urz膮dze艅 przeciwpo偶arowych i ga艣nic,
  • g艂贸wnych kurk贸w instalacji gazowej,
  • materia艂贸w niebezpiecznych po偶arowo,
  • miejsc usytuowania element贸w steruj膮cych urz膮dzeniami przeciwpo偶arowymi,
  • hydrant贸w zewn臋trznych oraz innych 藕r贸de艂 wody do cel贸w przeciwpo偶arowych,
  • dr贸g po偶arowych i innych dr贸g dojazdowych z zaznaczeniem wjazd贸w na teren ogrodzony.

Plan ewakuacji szko艂y 鈥 gdzie nale偶y go umie艣ci膰

Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i plac贸wkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) plan ewakuacji musi znajdowa膰 si臋 we wszystkich szko艂ach i plac贸wkach (publicznych i niepublicznych) w widocznym miejscu, w spos贸b zapewniaj膮cy 艂atwy do niego dost臋p.

Plan ewakuacji szko艂y w razie po偶aru jest bardzo wa偶ny, poniewa偶 pozwala sprawnie, bez zb臋dnej paniki i bezpiecznie opu艣ci膰 zagro偶ony budynek, zachowuj膮c przy tym niezb臋dny spok贸j. Podobnie sprawa wygl膮da w przypadku plan贸w ewakuacyjnych budynku biurowego czy domu.

Kolejnym dokumentem, kt贸ry traktuje o konieczno艣ci opracowania plan贸w ewakuacyjnych, jest rozporz膮dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczania zbior贸w w muzeach przed po偶arem, kradzie偶膮 i innym niebezpiecze艅stwem gro偶膮cym zniszczeniem lub utrat膮 zbior贸w oraz sposob贸w przygotowania zbior贸w do ewakuacji w razie powstania zagro偶enia (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1528). Zgodnie z tym rozporz膮dzeniem w muzeach konieczne jest sporz膮dzenie plan贸w ewakuacji zbior贸w w celu ich zabezpieczenia.

Plan ewakuacji domu i budynku biurowego 鈥 charakterystyka

Nasze plany ewakuacyjne przedstawiane s膮 w spos贸b graficzny; znajduj膮ce si臋 na nich informacje s膮 czytelne, a sam plan ewakuacji mo偶na powiesi膰 w widocznym miejscu. Na tablicach plan贸w ewakuacji umieszczamy dodatkowo telefony alarmowe, sposoby alarmowania w razie niebezpiecze艅stwa oraz zasady post臋powania w przypadku zagro偶enia po偶arowego.

Nasz zesp贸艂 realizuje tak偶e kompletne Instrukcje Bezpiecze艅stwa Po偶arowego dla obiekt贸w ka偶dego typu, spe艂niaj膮ce wymagania obowi膮zuj膮cych norm prawnych. Wi臋cej informacji na temat opracowania IBP odnale藕膰 mo偶na w zak艂adce:聽Instrukcje Bezpiecze艅stwa Po偶arowego.

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 zwi膮zanych z planem ewakuacji PPO呕 prosimy o kontaktowanie si臋 z nami 鈥 udzielimy wyczerpuj膮cych odpowiedzi na pytania i rozwiejemy wszystkie w膮tpliwo艣ci.

Plany ewakuacyjne budynku w ca艂ej Polsce

Plany ewakuacyjne budynku w ca艂ej Polsce 鈥 偶adna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby pozna膰 wi臋cej szczeg贸艂贸w.

Plany ewakuacyjne budynku聽 przeprowadzamy w ca艂ej Polsce, mi臋dzy innymi w Warszawie, Kielcach, Wroc艂awiu, Poznaniu, Bia艂ymstoku czy Krakowie.