Przegląd oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W ramach usług przeciwpożarowych wykonujemy przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Wiedza i doświadczenie naszego zespołu, a także niezbędne uprawnienia do tego typu działań pozwalają nam na skuteczne, zgodne z przepisami i obowiązującymi normami, wykonywanie niezbędnych pomiarów i analiz.

Przegląd oświetlenia awaryjnego — podstawy prawne

O tym, gdzie wymagana jest instalacja specjalistycznego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których zanik napięcia elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. W takich wypadkach konieczne jest zastosowanie oświetlenia bezpieczeństwa, którego czas działania powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż jedną godzinę.

Oświetlenie ewakuacyjne — przeglądy

a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,

c) wystawowych w muzeach,

d) o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

e) o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

a) z pomieszczeń, które zostały wymienione powyżej,

b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna działać przez co najmniej dwie godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Nie jest ono wymagane, jeżeli w pomieszczeniu znajduje się oświetlenie bezpieczeństwa, pod warunkiem że spełnia ono wymagania Polskich Norm, a także działa co najmniej dwie godziny.

Nasze usługi obejmują kompleksowy przegląd oświetlenia ewakuacyjnego. Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tej usługi oraz dokładną ceną przeglądu oświetlenia awaryjnego.

Przegląd oświetlenia — jak często wykonywać

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) określone są jako urządzenia przeciwpożarowe. W związku z tym czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny być realizowane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Przegląd urządzeń — jak wygląda

W trakcie wykonywania przeglądu oświetlenia awaryjnego (lub ewakuacyjnego) konieczne jest odłączenie zasilania podstawowego. Pozwoli to sprawdzić, czy oświetlenie awaryjne zostało uruchomione. Kolejnym krokiem jest wykonanie pomiaru i zweryfikowanie, czy natężenie oświetlenia odpowiada aktualnie wymaganym wynikom. Istotny jest także pomiar czasu pracy oświetlenia — aż do rozładowania się akumulatorów.

Przegląd oświetlenia awaryjnego — cena

Skontaktuj się z nami w celu poznania dokładnej ceny pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego. Wszystkie informacje, które od Ciebie otrzymamy, będą nam bardzo pomocne przy ustalaniu szczegółowej ceny pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w całej Polsce

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w całej Polsce — żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przeprowadzamy w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku czy Krakowie.