Hydranty wewnętrzne to jedno  z urządzeń przeciwpożarowych występujących w budynkach. Urządzenia te, choć są stosunkowo rzadko używane, znajdują zastosowanie w wielu obiektach, w których istnieje ryzyko powstania pożaru. W dzisiejszym artykule omawiamy najważniejsze kwestie związane z hydrantami wewnętrznymi, a mianowicie: czym konkretnie są, w jakich miejscach muszą zostać zamontowane, jakie normy muszą spełniać ich oznaczenia i nie tylko. Zachęcamy do dalszej lektury.

Czytaj dalej

Kurs z udzielania pierwszej pomocy to doskonała okazja do nabycia niezbędnych umiejętności, które niejednokrotnie mogą uratować czyjeś życie. Dzisiejszy artykuł skupia się jednak nie na samym przebiegu szkolenia, ale na tym, kto może je prowadzić. Temat ten bowiem od wielu lat budzi wiele kontrowersji, dlatego też warto rozpatrzyć go od strony prawnej.

Kto może prowadzić zajęcia z udzielania pierwszej pomocy? Poznaj obowiązujące rozporządzenie i dowiedz się najważniejszych informacji o realizacji tego rodzaju kursu.

Czytaj dalej

Aktem prawnym regulującym konieczność przeprowadzania próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W dokumencie tym zawarto również informację jakie warunki należy zapewnić w obiekcie, aby spełniał wymagania dotyczące bezpiecznej ewakuacji.

Czytaj dalej

Próba ciśnieniowa jest jednym z punktów w przeglądzie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podobnie jak same hydranty tak i zainstalowane w nich węże muszą być poddane specjalistycznej procedurze sprawdzającej ich stan według norm, które wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Czytaj dalej

Wymagania w zakresie doboru gaśnic do budynków określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zgodnie, z którym obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.

Czytaj dalej

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce każdy pracodawca ma obowiązek samemu odbyć i zorganizować dla swoich pracowników okresowe szkolenie z zakresu BHP. Przepisy wyraźnie wskazują różne maksymalne okresy pomiędzy przeprowadzanymi szkoleniami — nie ma bowiem jednego konkretnego terminu dla wszystkich branż.

Czytaj dalej

Szukasz szczegółowych informacji na temat tego, kto może sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? W naszym artykule znajdziesz dokładne informacje o tym, kto opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Dowiesz się także, czy dokument ten wymaga aktualizacji oraz w jakich budynkach musi się znajdować.

Czytaj dalej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego określa wymagania odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie — w zakresie organizacyjnym, porządkowym i technicznym. Z poniższego artykułu dowiesz się, z jakich elementów się składa i co dokładnie zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Czytaj dalej