Audyt PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej) Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Audyt PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej)

Nasz zespół specjalistów — w ramach oferowanych usług — realizuje audyty ochrony przeciwpożarowej. Mają one ogromne znaczenie ze względu na wymagania prawne, ale także pod kątem bezpieczeństwa własnego, pracowników firmy, klientów czy najbliższego otoczenia.

Profesjonalnie wykonany audyt PPOŻ pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji prawnych, dużych strat materialnych, a przede wszystkim — zabezpieczy wszystkich użytkowników obiektu.

Ochrona PPOŻ – co to takiego

Szczegółowe dane i wytyczne dotyczące ochrony PPOŻ określone są w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961.). Zgodnie z definicją ochrona PPOŻ polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożenia.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest swoistą analizą realnego stanu bezpieczeństwa pożarowego, a także zgodności budynki wobec obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Audyt PPOŻ pozwala szybko zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości. Dzięki niemu możemy pozbyć się wszystkich niezgodności występujących w obiekcie i zapobiec nieszczęściu.

PPOŻ ochrona – kto jest za nią odpowiedzialny

Za ochronę przeciwpożarową — zgodnie z prawem — odpowiedzialny jest właściciel budynku (obiektu budowlanego, terenu). Jest on zobowiązany do przestrzegania wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Do jego obowiązków należy także:

  • wyposażenie własności w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • przygotowanie obiektu do przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej;
  • ustalenie postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W przypadku podpisania stosownej umowy cywilnoprawnej obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej mogą zostać przekazane na zarządcę lub użytkownika obiektu/terenu.

Jak już wspomnieliśmy – zweryfikowanie ewentualnych nieprawidłowości jest możliwe dzięki przeprowadzeniu audytu PPOŻ – na tym etapie nie występują konsekwencje prawne. Dzięki takim środkom zaradczym właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynku mają możliwość usunięcia wszelkich niezgodności, a tym samym zabezpieczenia terenu, za który odpowiadają.

Dlaczego audyt jest ważny?

Konsekwencją niedopełnienia obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej może być pożar lub inna sytuacja zagrażająca zdrowiu i życiu. W takim wypadku osoby odpowiedzialne za obiekt, budynek lub teren mogą ponieść stosowną karę, na przykład w formie grzywny. Co więcej — niedopełnienie obowiązku związanego z ochroną PPOŻ w przypadku strat materialnych może być podstawą do niewypłacenia odszkodowania dla ubezpieczyciela.

AudytPPOŻ – zobacz jak go realizujemy

Analiza bezpieczeństwa pożarowego (audyt PPOŻ) jest przeprowadzana przez wykwalifikowaną kadrę składającą się z inżynierów pożarnictwa oraz czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Po wykonanej analizie stanu ochrony przeciwpożarowej nasz zespół wskazuje wszelkie niezgodności w raporcie przygotowanym na podstawie audytu PPOŻ. Opracowany dokument zawiera wskazówki, które pozwolą usunąć wszelkie niezgodności w odniesieniu do aktualnych przepisów oraz realnie podnieść bezpieczeństwo pożarowe budynku.

Audyt ochrony przeciwpożarowej – co wchodzi w jego zakres?

Forma oraz zakresu audytu PPOŻ ustalana i dopasowana jest indywidualnie do każdego klienta. Jakie działania może objąć audyt? Do typowego zakresu pracy można zaliczyć m.in. sprawdzenie:

  • procedur postępowania w razie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia w obiekcie,
  • posiadanej dokumentacji,
  • warunków ochrony przeciwpożarowej,
  • wyposażenia obiektu (systemy pożarowe, sprzęt gaśniczy),
  • dróg pożarowych,
  • terminowości przeglądów urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
  • obecności znaków bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Audyt PPOŻ – co odejmuje

Realizowany przez nasz zespół audyt PPOŻ obejmuje badanie stanu techniczno-budowlanego, instalacyjnego i technologicznego sprawdzanego obiektu. Analizie poddawane są także urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, drogi ewakuacyjne oraz przygotowanie do przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej (w tym drogi pożarowe). W trakcie realizowania audytu sprawdzana jest także dokumentacja, w tym aktualność Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Co w sytuacji, gdy audyt PPOŻ obnaży niezgodności panujące w obiekcie? W takim wypadku w dokumencie zawierane są dodatkowe informacje m.in. o tym, jak doprowadzić budynek do odpowiedniego stanu, który zgodny jest z panującymi

Audyt PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej) w całej Polsce

FIREDOM to firma, w której przeprowadzamy kompleksowy audyt PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej) na terenie całej Polski. Jak to możliwe? Przede wszystkim jesteśmy elastyczni i dopasowani do wymagań każdego klienta. Posiadamy szeroką kadrę pracowniczą, która obecna jest w całym kraju. Pozwala nam to działać szybko i sprawnie na terenie Polski. Jesteśmy tam, gdzie zachodzi taka potrzeba – na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Pomorzu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Małopolsce, Wielkopolsce, Opolszczyźnie, Warmii i Mazurach, Podlasiu i w każdym innym zakątku naszego pięknego kraju.

Audyt ochrony przeciwpożarowej w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i innych miastach

Audyt Ochrony Przeciwpożarowej można zlecić nam w każdym większym mieście Polski. Jesteśmy dostępni m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku czy Kielcach. Co więcej, nie zapominamy również o tych mniejszych lokacjach. Nie ma miejsca w Polsce, które stanowiłoby dla nas problem. Zapraszamy po więcej szczegółów w celu uzyskania informacji o wszystkich miejscowościach, w których oferujemy swoje usługi.