Opracowanie operatu przeciwpo偶arowego - odpady Kielce, Warszawa, Wroc艂aw, Pozna艅, Bia艂ystok, Krak贸w

Opracowanie operatu przeciwpo偶arowego – odpady

Nasz zesp贸艂 posiada niezb臋dne kwalifikacje i do艣wiadczenie w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji przeciwpo偶arowej. Zapraszamy do wsp贸艂pracy firmy, kt贸re ubiegaj膮 si臋 o zezwolenie na gromadzenie lub przetwarzanie odpad贸w w danym miejscu. Opracowywane przez nas operaty przeciwpo偶arowe s膮 zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi i umo偶liwiaj膮 uzyskanie pozytywnego postanowienia Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.

Operat przeciwpo偶arowy 鈥 co to jest

Zastanawiasz si臋, co to jest operat przeciwpo偶arowy (mylnie nazywany r贸wnie偶 jako operat po偶arowy)? To dokument, kt贸ry zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) nale偶y do艂膮czy膰 do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpad贸w oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpad贸w. Operat PPO呕 sk艂adowiska odpad贸w powinien okre艣la膰 warunki ochrony przeciwpo偶arowej instalacji, obiektu, jego cz臋艣ci lub innego miejsca magazynowania odpad贸w.

Operat przeciwpo偶arowy 鈥 podstawa prawna

Zgodnie z podstaw膮 prawn膮 o operatach przeciwpo偶arowych, gdy organem wydaj膮cym zezwolenie jest marsza艂ek wojew贸dztwa lub dyrektor regionalny ochrony 艣rodowiska, operat przeciwpo偶arowy dla sk艂adowiska odpad贸w mo偶e by膰 sporz膮dzony tylko przez rzeczoznawc臋 do spraw zabezpiecze艅 przeciwpo偶arowych. Je偶eli organem w艂a艣ciwym jest starosta, operat przeciwpo偶arowy mo偶e zosta膰 sporz膮dzony przez in偶yniera po偶arnictwa, osob臋 z uko艅czonymi studiami wy偶szymi w Szkole G艂贸wnej S艂u偶by Po偶arniczej w zakresie in偶ynierii bezpiecze艅stwa i specjalno艣ci in偶yniera bezpiecze艅stwa po偶arowego.

Operat przeciwpo偶arowy dla sk艂adowiska odpad贸w 鈥 kogo dotyczy

Operat przeciwpo偶arowy jest dokumentem, kt贸ry wyst臋puje w przybli偶onej w poprzednim akapicie Ustawie. Stanowi on integraln膮 cz臋艣膰 wniosk贸w, kt贸re s膮 wymagane do z艂o偶enia w przypadku, gdy przedsi臋biorca ubiega si臋 o:

  • zezwolenie na zbieranie odpad贸w,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpad贸w,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpad贸w.

Operat przeciwpo偶arowy odpady 鈥 pozosta艂e wymogi formalne

W obiektach budowlanych, ich cz臋艣ciach oraz miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpad贸w konieczne jest zastosowanie Instrukcji Bezpiecze艅stwa Po偶arowego, o kt贸rej mowa w przepisach dotycz膮cych ochrony przeciwpo偶arowej budynk贸w, innych obiekt贸w budowlanych i teren贸w. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat znajduj膮 si臋 w zak艂adce: Instrukcje bezpiecze艅stwa po偶arowego.

Dodatkowym obowi膮zkiem jest konieczno艣膰 przeprowadzenia 膰wicze艅 w zakresie post臋powania na wypadek po偶aru. Nale偶y je wykonywa膰 przynajmniej raz w roku w jednym z ni偶ej wymienionych przypadk贸w.

  1. Powierzchnia strefy po偶arowej z odpadami przekracza 1000 m2, a 艂膮czna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchni臋 2000 m2.
  2. Obj臋to艣膰 ciek艂ych odpad贸w palnych jest wi臋ksza ni偶:
  • 10 m3w przypadku ciek艂ych odpad贸w palnych o temperaturze zap艂onu do 60掳C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju nap臋dowego i lekkiego oleju opa艂owego o temperaturze zap艂onu do 75掳C;
  • 60 m3w przypadku ciek艂ych odpad贸w palnych o temperaturze zap艂onu powy偶ej 60掳C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju nap臋dowego i lekkiego oleju opa艂owego o temperaturze zap艂onu powy偶ej 75掳C.

3. Wyst臋puje strefa zagro偶enia wybuchem lub pomieszczenie zagro偶one wybuchem.

Szczeg贸艂owe informacje na ten temat znajdziesz w zak艂adce: 膯wiczenia ewakuacyjne.

Operat przeciwpo偶arowy dla odpad贸w 鈥 co powinien zawiera膰?

Dokument powinien uwzgl臋dni膰 takie aspekty jak:

  • informacje formalno-prawne 鈥 s膮 to m.in. dane o przedmiocie i celu stworzenia operatu, wskazanie osoby opracowuj膮cej dokument, adres podmiotu i podstawowy zakres jego dzia艂alno艣ci, rodzaj i mas臋 odpad贸w czy miejsce ich przetwarzania i magazynowania,
  • informacje z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej 鈥 s膮 to m.in. warunki ochrony, charakterystyka procesu technologicznego, warunki techniczne, procedury i sposoby post臋powania na wypadek po偶aru,
  • opinie o instalacjach i obiektach budowlanych.

Operat przeciwpo偶arowy 鈥 cena i przygotowanie

Opracowujemy kompletne dokumenty, kt贸re zawieraj膮 informacje dotycz膮ce odpad贸w (masa, rodzaj), a tak偶e miejsca oraz metody magazynowania i przetwarzania dostosowane do potrzeb firmy lub instytucji. W dokumencie operatu przeciwpo偶arowego w spos贸b szczeg贸艂owy opisujemy aspekty dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej.

W przypadku ch臋ci wsp贸艂pracy przy sporz膮dzaniu operatu przeciwpo偶arowego dotycz膮cego odpad贸w i poznania ceny takiej us艂ugi zapraszamy do skontaktowania si臋 z nami poprzez formularz kontaktowy lub drog膮 mailow膮/telefoniczn膮.

Opracowanie operatu przeciwpo偶arowego w ca艂ej Polsce

Opracowanie operatu przeciwpo偶arowego w ca艂ej Polsce? Dla nas to nie problem. 呕adna lokalizacja nie jest nam straszna. Pojawiamy si臋 wsz臋dzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Napisz do nas, aby pozna膰 wi臋cej szczeg贸艂贸w. Sprawd藕 r贸wnie偶 poni偶sz膮 list臋 miast, w kt贸rych jeste艣my obecni i opracowujemy operaty PPO呕.

Operat przeciwpo偶arowy 鈥揥arszawa, Wroc艂aw, Krak贸w i nie tylko

Jak ju偶 wspomnieli艣my wy偶ej 鈥 opracowanie operatu przeciwpo偶arowego przeprowadzamy w ca艂ej Polsce. Jeste艣my obecni w najwi臋kszych miastach takich jak m.in. Warszawa, Wroc艂aw, Krak贸w, Kielce, Pozna艅 czy Bia艂ystok. To jednak nie wszystkie miejscowo艣ci, w kt贸rych s艂u偶ymy pomoc膮. Swoj膮 opiek膮 otaczamy r贸wnie偶 mniejsze lokacje na terenie ka偶dego wojew贸dztwa. Dzi臋ki temu jeste艣my bardzo elastyczni i dost臋pni tak naprawd臋 dla ka偶dego klienta. Naszym priorytetem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpiecze艅stwa w ca艂ej Polsce. Dlatego te偶 dok艂adamy wszelkich stara艅, aby by膰 obecnym w ka偶dej cz臋艣ci naszego kraju.