Szkolenia przeciwpożarowe Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Białystok, Kraków

Szkolenia przeciwpożarowe (PPOŻ)

Organizowane przez nas szkolenia z ochrony przeciwpożarowej prowadzone są przez oficerów Państwowej Straży Pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Specjaliści podczas szkoleń z zakresu PPOŻ prezentują profesjonalną profilaktykę przeciwpożarową oraz wskazują praktyczne podejście do działań związanych ze zwalczaniem pożarów i przeprowadzaniem ewakuacji.

Doświadczenie zdobyte podczas realnych działań związanych z pożarami oraz innymi zagrożeniami pozwala naszym prowadzącym szkolenia przeciwpożarowe na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami z codziennych działań jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Szkolenie PPOŻ — czego możesz się spodziewać

Szkolenia przeciwpożarowe nigdy nie są prowadzone w identyczny sposób. Każdy obiekt ma bowiem swoją specyfikę, dlatego zawsze przed zajęciami z kursu PPOŻ dokładnie analizujemy zagrożenia mogące wystąpić w danym miejscu pracy i to im poświęcamy znaczną część szkolenia PPOŻ.

Stałym elementem naszych kursów ochrony przeciwpożarowej jest zapoznanie uczestników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla danego obiektu.

Szkolenie przeciwpożarowe

Nasze szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie ograniczają się jednak wyłącznie do samej teorii. Jako strażacy stawiamy przede wszystkim na praktykę, dlatego uczestników szkoleń przeciwpożarowych zawsze chcemy dokładnie zapoznać z budynkiem oraz zagrożeniami pożarowymi, jakie mogą w nim wystąpić. W trakcie szkolenia PPOŻ dla pracowników zaznajamiamy ich także z drogami ewakuacyjnymi oraz ze sprzętem przeciwpożarowym i gaśnicami, w jakie został wyposażony obiekt.

Szkolenie przeciwpożarowe — co obejmuje

Szkolenia PPOŻ dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników i warunków obiektu. Dajemy Ci gwarancję, że zawsze realizujemy pełen zakres programu — zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. W przypadku podstawowego kursu PPOŻ skupiamy się tak takich aspektach, jak:

  • omówienie aktualnych przepisów PPOŻ i zapoznanie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • charakterystyka zagrożeń pożarowych danego obiektu i stanowiska pracy;
  • przekazanie szczegółowych informacji o tym, jak zachować się w przypadku pożaru (zasady alarmowania straży pożarnej, ewakuacja, sposoby ograniczenia i zwalczania pożaru);
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.

Jeżeli chcesz poznać dokładny zakres praktycznych ćwiczeń w trakcie naszego szkolenia PPOŻ, zapraszamy do zapoznania się z informacjami zakładce praktyczne szkolenia przeciwpożarowe.

Szkolenie PPOŻ — podstawa prawna

Celem szkoleń PPOŻ (zgodnych z podstawą prawną) jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników określonych przestrzeni, obiektów oraz zakładów pracy. Ich organizacja jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040):

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Nie tylko pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego przygotowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) właściciel budynków, obiektów budowlanych lub terenów, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, są obowiązani do:

  • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

Szkolenia przeciwpożarowe, choć są obowiązkowe, nie muszą być dla uczestników uciążliwe. Dzięki temu, że nasze kursy prowadzone są przez praktyków, materiał przekazywany jest ciekawie i zgodnie z realiami.

 

Szkolenie przeciwpożarowe pracowników — naucz się udzielać pomocy

Nie tylko pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego przygotowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, to jest przeprowadzenia szkolenia PPOŻ w firmie. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) właściciele budynków, obiektów budowlanych lub terenów, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, są obowiązani do:

  • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

Szkolenia PPOŻ, choć są obowiązkowe, nie muszą być dla uczestników uciążliwe. Dzięki temu, że nasze kursy prowadzone są przez praktyków, materiał przekazywany jest w sposób ciekawy i zgodny z realiami.

Zadbamy o odpowiednie szkolenie przeciwpożarowe Twoich pracowników, dzięki któremu, gdy spotka ich trudna sytuacja, będą umieli w prawidłowy sposób zachować się w trudnej sytuacji.

Szkolenie przeciwpożarowe (PPOŻ) — szkolimy w całej Polsce

Nasza oferta szkoleń PPOŻ skierowana jest nie tylko do firm jednoosobowych czy wieloosobowych. Skontaktuj się z nami — z chęcią przedstawimy Ci szerszą ofertę naszych kursów PPOŻ odbywających się na terenie całego kraju.

Nasze szkolenia przeciwpożarowe prowadzimy m.in. w Warszawie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie.