Szkolenia przeciwpo偶arowe Kielce, Warszawa, Wroc艂aw, Pozna艅, Bia艂ystok, Krak贸w

Szkolenia przeciwpo偶arowe (PPO呕)

Organizowane przez nas szkolenia z ochrony przeciwpo偶arowej prowadzone s膮 przez oficer贸w Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, kt贸rzy na co dzie艅 bior膮 udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczo-ga艣niczych.

Specjali艣ci podczas szkole艅 z zakresu PPO呕 prezentuj膮 profesjonaln膮 profilaktyk臋 przeciwpo偶arow膮 oraz wskazuj膮 praktyczne podej艣cie do dzia艂a艅 zwi膮zanych ze zwalczaniem po偶ar贸w i przeprowadzaniem ewakuacji.

Do艣wiadczenie zdobyte podczas realnych dzia艂a艅 zwi膮zanych z po偶arami oraz innymi zagro偶eniami pozwala naszym prowadz膮cym szkolenia przeciwpo偶arowe na przekazanie wiedzy popartej licznymi przyk艂adami z codziennych dzia艂a艅 jednostek ratowniczo-ga艣niczych.

Szkolenie PPO呕 鈥 czego mo偶esz si臋 spodziewa膰

Szkolenia przeciwpo偶arowe nigdy nie s膮 prowadzone w identyczny spos贸b. Ka偶dy obiekt ma bowiem swoj膮 specyfik臋, dlatego zawsze przed zaj臋ciami z kursu PPO呕 dok艂adnie analizujemy zagro偶enia mog膮ce wyst膮pi膰 w danym miejscu pracy i to im po艣wi臋camy znaczn膮 cz臋艣膰 szkolenia PPO呕.

Sta艂ym elementem naszych kurs贸w ochrony przeciwpo偶arowej jest zapoznanie uczestnik贸w z Instrukcj膮 Bezpiecze艅stwa Po偶arowego opracowan膮 dla danego obiektu.

Szkolenie przeciwpo偶arowe

Nasze szkolenia z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej nie ograniczaj膮 si臋 jednak wy艂膮cznie do samej teorii. Jako stra偶acy stawiamy przede wszystkim na praktyk臋, dlatego uczestnik贸w szkole艅 przeciwpo偶arowych zawsze chcemy dok艂adnie zapozna膰 z budynkiem oraz zagro偶eniami po偶arowymi, jakie mog膮 w nim wyst膮pi膰. W trakcie szkolenia PPO呕 dla pracownik贸w zaznajamiamy ich tak偶e z drogami ewakuacyjnymi oraz ze sprz臋tem przeciwpo偶arowym i ga艣nicami, w jakie zosta艂 wyposa偶ony obiekt.

Szkolenie przeciwpo偶arowe 鈥 co obejmuje

Szkolenia PPO呕 dopasowywane s膮 do indywidualnych potrzeb uczestnik贸w i warunk贸w obiektu. Dajemy Ci gwarancj臋, 偶e zawsze realizujemy pe艂en zakres programu 鈥 zar贸wno cz臋艣膰 praktyczn膮, jak i teoretyczn膮. W przypadku podstawowego kursu PPO呕 skupiamy si臋 tak takich aspektach, jak:

  • om贸wienie aktualnych przepis贸w PPO呕 i zapoznanie z Instrukcj膮 Bezpiecze艅stwa Po偶arowego;
  • charakterystyka zagro偶e艅 po偶arowych danego obiektu i stanowiska pracy;
  • przekazanie szczeg贸艂owych informacji o tym, jak zachowa膰 si臋 w przypadku po偶aru (zasady alarmowania stra偶y po偶arnej, ewakuacja, sposoby ograniczenia i zwalczania po偶aru);
  • obs艂uga podr臋cznego sprz臋tu ga艣niczego.

Je偶eli chcesz pozna膰 dok艂adny zakres praktycznych 膰wicze艅 w trakcie naszego szkolenia PPO呕, zapraszamy do zapoznania si臋 z informacjami zak艂adce聽praktyczne szkolenia przeciwpo偶arowe.

Szkolenie PPO呕 鈥 podstawa prawna

Celem szkole艅 PPO呕 (zgodnych z podstaw膮 prawn膮) jest zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa u偶ytkownik贸w okre艣lonych przestrzeni, obiekt贸w oraz zak艂ad贸w pracy. Ich organizacja jest obowi膮zkiem wynikaj膮cym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040):

1) zagro偶eniach dla zdrowia i 偶ycia wyst臋puj膮cych w zak艂adzie pracy, na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach post臋powania w przypadku awarii i innych sytuacji zagra偶aj膮cych zdrowiu i 偶yciu pracownik贸w;

2) dzia艂aniach ochronnych i zapobiegawczych podj臋tych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagro偶e艅, o kt贸rych mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania dzia艂a艅 w zakresie zwalczania po偶ar贸w i ewakuacji pracownik贸w

Nie tylko pracodawcy zobowi膮zani s膮 do zapewnienia odpowiedniego przygotowania w zakresie bezpiecze艅stwa po偶arowego. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo偶arowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) w艂a艣ciciel budynk贸w, obiekt贸w budowlanych lub teren贸w, zapewniaj膮c ich ochron臋 przeciwpo偶arow膮, s膮 obowi膮zani do:

  • przestrzegania przeciwpo偶arowych wymaga艅 techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • zapewnienia osobom przebywaj膮cym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpiecze艅stwa i mo偶liwo艣ci ewakuacji.

Szkolenia przeciwpo偶arowe, cho膰 s膮 obowi膮zkowe, nie musz膮 by膰 dla uczestnik贸w uci膮偶liwe. Dzi臋ki temu, 偶e nasze kursy prowadzone s膮 przez praktyk贸w, materia艂 przekazywany jest ciekawie i zgodnie z realiami.

Szkolenie przeciwpo偶arowe pracownik贸w 鈥 naucz si臋 udziela膰 pomocy

Nie tylko pracodawcy zobowi膮zani s膮 do zapewnienia odpowiedniego przygotowania w zakresie bezpiecze艅stwa po偶arowego, to jest przeprowadzenia szkolenia PPO呕 w firmie. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo偶arowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) w艂a艣ciciele budynk贸w, obiekt贸w budowlanych lub teren贸w, zapewniaj膮c ich ochron臋 przeciwpo偶arow膮, s膮 obowi膮zani do:

  • przestrzegania przeciwpo偶arowych wymaga艅 techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • zapewnienia osobom przebywaj膮cym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpiecze艅stwa i mo偶liwo艣ci ewakuacji.

Szkolenia PPO呕, cho膰 s膮 obowi膮zkowe, nie musz膮 by膰 dla uczestnik贸w uci膮偶liwe. Dzi臋ki temu, 偶e nasze kursy prowadzone s膮 przez praktyk贸w, materia艂 przekazywany jest w spos贸b ciekawy i zgodny z realiami.

Zadbamy o odpowiednie szkolenie przeciwpo偶arowe Twoich pracownik贸w, dzi臋ki kt贸remu, gdy spotka ich trudna sytuacja, b臋d膮 umieli w prawid艂owy spos贸b zachowa膰 si臋 w trudnej sytuacji.

Szkolenie przeciwpo偶arowe (PPO呕) 鈥 szkolimy w ca艂ej Polsce

Nasza oferta szkole艅 PPO呕 skierowana jest nie tylko do firm jednoosobowych czy wieloosobowych. Skontaktuj si臋 z nami 鈥 z ch臋ci膮 przedstawimy Ci szersz膮 ofert臋 naszych kurs贸w PPO呕 odbywaj膮cych si臋 na terenie ca艂ego kraju.

Nasze szkolenia przeciwpo偶arowe prowadzimy m.in. w Warszawie, Kielcach, Wroc艂awiu, Poznaniu, Bia艂ymstoku i Krakowie.